Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Lasten

(Lasten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bestuursorganen en -ondersteuning

14.329

17.330

15.364

14.771

14.116

13.712

Dienstverlening

5.386

9.899

5.807

5.325

5.625

5.624

Gezondheid

74.943

75.714

75.588

75.588

75.588

75.588

Veiligheid

19.088

19.159

20.842

20.835

20.826

20.798

Cultureel klimaat

19.570

19.602

17.881

17.610

17.299

17.269

Opgroeien en talentontwikkeling

218.492

219.092

220.597

220.220

219.847

219.835

Wonen en zorg

32.747

34.780

34.533

34.533

34.533

34.533

Participatie en daginvulling

13.908

14.485

13.688

13.667

13.658

13.654

Wonen en werkomgeving

87.963

115.814

62.931

63.287

63.088

63.068

Bereikbare stad

25.188

28.166

24.826

25.053

25.190

25.028

Sport en recreatie

16.384

18.708

18.020

17.574

17.583

17.297

Milieu respecterende ontwikkelingen

45.505

70.666

59.245

57.413

57.341

57.315

Cultuurhistorische kwaliteit

4.936

5.627

4.909

4.915

4.872

4.864

Ruimte voor economie en voorzieningen

12.040

24.263

12.175

11.950

11.731

11.659

Werk en inkomen

105.060

106.710

103.770

103.770

103.720

103.720

Armoede en schulden

12.357

12.363

12.257

12.237

12.237

12.237

Beleggingen en overige baten en lasten

20.789

16.710

10.053

10.532

10.987

11.449

Gemeentelijke belastingen

4.509

9.041

9.258

9.258

9.258

9.258

Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

Subtotaal programma's

733.195

818.128

721.742

718.539

717.500

716.907

Onvoorzien

0

175

225

225

225

225

Overhead

55.828

43.419

46.063

45.640

45.611

45.598

Vennootschapsbelasting (Vpb)

1.031

0

0

0

0

0

Subtotaal lasten

790.054

861.722

768.031

764.403

763.336

762.730

Toevoegingen aan reserves

55.198

34.268

17.000

20.755

20.920

20.920

Totaal lasten

845.252

895.990

785.031

785.159

784.256

783.650