Begroting 2019

Duurzaamheid

Ambitie

Onze ambitie is een duurzaam ‘s-Hertogenbosch in 2050 en hierop gaan we meer investeren.